Politika privatnosti

Politika zaštite i obrade osobnih podataka

1. OPĆE INFORMACIJE

Metaloplast, sa sjedištem na adresi Stjepana Radića 162, Batrina, 35410 Nova Kapela, Republika Hrvatska, OIB 12256216869, je Voditelj obrade Vaših osobnih podataka (dalje: Voditelj obrade) u smislu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: „Opća uredba“) i ostalih propisa Republike Hrvatske i država članica Europske unije kojima se uređuje zaštita osobnih podataka

Ova Politika obrade i zaštite osobnih podataka (dalje: Politika) odnosi se na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja, bez obzira na način njihovog prikupljanja. Pojmovi „mi“, „nas“, „naš“ i njihove izvedenice kao i izjave u prvom licu množine u ovoj Politici odnose se na Voditelja obrade.
Uvijek je važeća najnovija inačica ove Politike (pogledajte Poglavlje 16 ove Politike).

Ukoliko postoje prijevodi ove Politike na druge jezike, mjerodavnom Politikom smatra se isključivo izvornik na hrvatskom jeziku.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

2. KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI U VEZI OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

U slučaju da imate pitanje vezano uz ovu Politiku ili želite iskoristiti neko od Vaših prava u vezi obrade osobnih podataka (pogledajte Poglavlje 11 ove Politike) molimo obratite se Voditelju obrade e-mailom na e-mail adresu mpl@metaloplast.com.hr ili pisanim putem na adresu sjedišta Voditelja obrade navedenu na početku ovog članka.

Odgovor na upit primit ćete na isti način na koji ste upit poslali. Ukoliko upit šaljete e-mailom, Vaša e-mail poruka mora sadržavati polje pošiljatelja (polje „From:“) u kojemu je navedena Vaša ispravna e-mail adresa. Ukoliko upit šaljete pisanim putem na adresu sjedišta Voditelja obrade, pošiljka mora sadržavati Vašu ispravnu adresu pošiljatelja ili ta adresa mora biti ispravno navedena u samom upitu.

Na Vaše upite odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku. Nismo dužni pružiti odgovor na upit koji nije isporučen iz tehničkih razloga nevezanih s našim sustavima ili krivicom pružatelja usluge dostave pošiljki.

Voditelj obrade nije u mogućnosti davati informacije vezane uz obradu podataka telefonskim putem.

3. SVRHA I PRAVNI TEMELJ ZA OBRADU PODATAKA

Osobne podatke Voditelj obrade obrađuje samo kada postoji valjani pravni temelj za takvu obradu odnosno:

Prikupljanje i obrađivanje Vaših osobnih podataka može biti potrebno u različite svrhe, primjerice:

Ukoliko u pojedinom slučaju uskratite Vaše osobne podatke, postoji mogućnost da nećemo moći pružiti traženu uslugu, sklopiti ili izvršiti ugovor s Vama i slično.

4. NAČINI PRIKUPLJANJA VAŠIH PODATAKA

Podatke prikupljamo na različite načine, ovisno o svrsi njihova prikupljanja. Neki od načina su:

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovom Politikom prije no što to učinite.

Ako ste mlađi od 18 godina, molimo Vas da nam ne pružate nikakve podatke bez izričitog odobrenja roditelja ili skrbnika.

Ako je roditeljima ili skrbnicima poznato da su nam njihova djeca ustupila svoje osobne podatke, trebali bi nas o tome odmah obavijestiti. Ako utvrdimo da nam je osobne podatke ustupila osoba mlađa od 18 godina, ti podaci će se uništiti, osim u slučaju kad je roditelj ili skrbnik izričito suglasan s time da za jasno određenu svrhu obrađujemo osobne podatke djeteta.

Pomozite nam da ažuriramo Vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama Vaših kontaktnih podataka ili preferencija, na način kako je to opisano u Poglavlju 1 ove Politike.

5. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Podaci koje prikupljamo razlikuju se ovisno o svrsi prikupljanja. Uvijek nastojimo prikupljati isključivo one vrste podataka koji su za neku svrhu potrebni, a ne i dodatne podatke.

Možemo prikupljati sve osobne podatke koje su potrebne za poslovne aktivnosti Voditelja obrade, a osobito: ime i prezime, radno mjesto, naziv tvrtke ili organizacije u kojoj ste zaposleni, adresu, e-mail adresu, brojeve telefona, mobilnog telefona i telefaksa i tome slično. Za određene svrhe mogu biti potrebni i dodatni podaci kao što su datum i godina rođenja, OIB i drugi.

6. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM FOTOGRAFIRANJA I/ILI VIDEOSNIMANJA, NE RAČUNAJUĆI VIDEONADZOR


Tijekom organizacije kongresa, seminara, radionica i drugih događaja (dalje: Događaji) koje organiziramo u naše ime ili ime naših klijenata možemo obavljati fotografiranje ili snimanje Događaja za promotivne ili informativne svrhe.

Fotografiranje ili snimanje takvih Događaja izvršit će naši zaposlenici ili odabrani izvršitelj(i) usluge videosnimanja i/ili fotografiranja (koji se smatraju Izvršiteljem obrade u smislu Opće uredbe) u naše ime.

Na tako nastalim fotografijama ili videosnimkama se mogu, a ne moraju, vidjeti lica i druge biometrijske karakteristike svakog sudionika Događaja. Za svaku videosnimku podrazumijeva se da može sadržavati i zvučni zapis na kojemu se čuju razgovori snimljenih osoba.

Fotografije i/ili videosnimke s Događaja Voditelj obrade ima pravo koristiti u promotivne ili informativne svrhe bez ograničenja, bez plaćanja naknade i bez prethodne obavijesti fotografiranih ili snimanih osoba o korištenju navedenih fotografija ili videosnimki. Voditelj obrade podataka može fotografije ili videosnimke s Događaja podijeliti s klijentom u čije ime je organizirao Događaj, koji ih može koristiti u promotivne ili informativne svrhe bez ograničenja, bez plaćanja naknade i bez prethodne obavijesti fotografiranih ili snimanih osoba o korištenju navedenih fotografija ili videosnimki.

Navedeno korištenje uključuje mogućnost objave fotografija ili videosnimki s Događaja u medijima bez ograničenja, bez plaćanja naknade i bez prethodne obavijesti fotografiranih ili snimanih osoba o korištenju navedenih fotografija ili videosnimki.

Fotografije ili videosnimke s Događaja mogu u medijima ostati objavljene trajno, bez vremenskog ograničenja. Voditelj objave izričito izjavljuje da ne preuzima obvezu da od medija zatraži njihovo uklanjanje ukoliko to naknadno zatraže osobe koje se na fotografijama ili snimkama nalaze.

Voditelj obrade podataka ne snima i ne fotografira prisutne s namjerom i ciljem izdvojenosti od okoline i vremena već isključivo kao dio Događaja i okolnosti u prostoru održavanja Događaja. Voditelj obrade podataka će poduzeti mjere da se na fotografijama i/ili videosnimkama, uključujući zvučne zapise koje videosnimci mogu sadržavati, ne nalaze osobni podaci korisnika.

Ukoliko ne želite biti fotografirani ili snimljeni kao dio mase sudionika bilo kojeg Događaja u organizaciji Voditelja obrade, nemojte prisustvovati Događaju.

Za eventualne izdvojene fotografije ili videosnimke fokusirane na točno određenu osobu ili osobe (primjerice, izjave o Događaju) i njihovu objavu, Voditelj obrade tražit će prethodnu pisanu privolu na taj način fotografiranih ili snimljenih osoba.

7. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA


U svrhu zaštite i osoba i imovine, naš legitimni interes je snimanje naših poslovnih prostora i vozila i njihove neposredne okolice videonadzorom, što uključuje i snimanje zvuka. Navedeni legitimni interes odnosi se na sve poslovne prostore i vozila koja su u našem vlasništvu ili dugoročnom najmu.
Ukoliko videonadzor u nekom našem poslovnom prostoru ili vozilu postoji, to će biti vidljivo označeno.
Videosnimke nastale na ovaj način možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa.

Ukoliko niste suglasni sa snimanjem putem sustava videonadzora, nemojte posjećivati naše poslovne prostore ili ulaziti u naša vozila.
Na naše poslovne prostore koji imaju ugrađen sustav videonadzora koji snima i javnu površinu u neposrednoj okolici prostora te naša vozila koja imaju ugrađen sustav videonadzora neposredne okoline, uključujući snimanje okoline iz vozila u vožnji, primjenjuju se propisi koje vrijede za snimanje javnih površina.

Videosnimke (uključujući eventualne zvučne zapise) dobivene putem sustava videonadzora čuvamo najviše dvanaest mjeseci ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

Ukoliko organiziramo kongres, seminar, radionicu, team building ili drugi događaj u naše ime ili ime klijenta u unajmljenom prostoru, taj prostor može imati vlastiti videonadzor. Za obradu podataka dobivenih putem takvog videonadzora odgovara fizička ili pravna osoba od koje smo unajmili prostor.

8. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM SNIMANJA TELEFONSKIH RAZGOVORA


U svrhu vođenja evidencije o naručivanju naših usluga i druge poslovne svrhe kao što su, primjerice, anketni upiti u naše ime ili ime nekog od naših klijenata, telefonski razgovori tijekom poziva na naše telefonske brojeve ili sa njih, mogu se snimati.
Snimanje telefonskih razgovora nije naša uobičajena praksa.
Ukoliko neki razgovor snimamo, o tome ćete uvijek biti obaviješteni na samom početku razgovora od strane sugovornika ili automatskom govornom porukom prije početka razgovora.

9. AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE VAŠIH PODATAKA PUTEM TZV. COOKIESA ODNOSNO „KOLAČIĆA“ I DRUGIH TEHNOLOGIJA TE OSTALE SPECIFIČNOSTI VEZANE UZ VAŠE OSOBNE PODATKE NA NAŠIM WEB-STRANICAMA


Kada posjećujete naše web-stranice računala na kojima su one smještene automatski i bez Vašeg aktivnog sudjelovanja bilježe različite podatke, kao što su podaci o vrsti i jeziku Vašeg preglednika, vrsti uređaja koji koristite za pristupanje i Vašem operativnom sustavu, Vašoj IP adresi, adresi web-mjesta koje ste posjećivali prije i nakon posjete web-stranica, nazivu pretraživača ili drugog izvora koji Vas je doveo do web-stranice kao i poveznice koje ste koristili na našim web-stranicama.

Na našim web-stranicama ili u e-mailovima možemo koristiti tehnologiju pod nazivom web beacon koja se koristi radi analize učinkovitosti web-stranice kao i tzv. cookieje odnosno „kolačiće“ – tekstualne datoteke koje računala na kojima su smještene naše web-stranice šalju na Vaše računalo ili uređaj i koje jedinstveno identificiraju svakog korisnika naših web-stranica, a koje nam omogućuju da poboljšamo Vaše korisničko iskustvo i analiziramo Vaše korištenje naših web-stranica. Naše web-stranice možda neće pravilno funkcionirati ako u postavkama svog preglednika onemogućite primanje kolačića.

Web beaconi, „kolačići“ i ostale tehnologije za praćenje i analizu obrazaca ponašanja korisnika ne generiraju automatski osobne podatke pomoću kojih je moguće identificirati korisnika, no ukoliko dobrovoljno date osobne podatke pomoću kojih Vas je moguće identificirati – primjerice, ispunjavanjem obrasca na našim web-stranicama – moguće je povezati Vaše osobne podatke s podacima o načinu korištenja web-stranica dobivenih putem ovih tehnologija.

Na našim web-stranicama možemo koristiti sljedeće vrste cookieja odnosno „kolačića“:

Na našim web-stranicama koje koriste „kolačiće“ dobit ćete prilikom prvog posjeta obavijest o tome, a na onim stranicama koje pored tehničkih koriste i funkcionalne i/ili marketinške „kolačiće“, dobit ćete i mogućnost isključivanja funkcionalnih i/ili marketinških kolačića.

Naše web-stranice mogu koristiti i „kolačiće“ koje postavlja usluga Google Analytics tvrtke Google Inc.. Navedena usluga je usluga analize koja procjenjuje Vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na web-stranicama za upravitelje web-stranica kao što su broj posjetitelja i stranice koje posjetitelji posjećuju, demografske podatke o posjetiteljima i druge informacije. Na našim web-stranicama koristimo ovu uslugu na način da ne prikupljamo osobne podatke putem kojih Vas možemo identificirati. Za informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka usluge Google Analytics posjetite web-stranicu www.google.com. „Kolačići“ koje postavlja usluga Google Analytics smatraju se tehničkima, u smislu kako je navedeno gore.

Naše web-stranice mogu koristiti i „kolačiće“ drugih internetskih servisa, o čemu ćete biti obaviješteni na samim stranicama.
Web-stranice na koje se primjenjuje ova Politika mogu sadržavati poveznice na vanjske web-stranice trećih strana, izvan naše kontrole. Ova Politika ne primjenjuje se na takve web-stanice i preporučamo da se o politici obrade i zaštite osobnih podataka na takvim web-stranicama informirate uvidom na tim stranicama.
Sve navedeno u poglavlju 9 ove Politike odnosi se i na web-stranice kojima upravljamo i koje održavamo u ime i za račun naših korisnika koji su od nas naručili takvu uslugu.

10. VAŠI OSOBNI PODACI KOJE NAM DOSTAVITE PUTEM KANALA POD KONTROLOM TREĆIH STRANA


Neke podatke možda ćemo prikupljati putem kanala ili javnih servisa koji su pod kontrolom trećih strana, kao što su društvene mreže. Ukoliko to bude slučaj, to će uvijek biti navedeno prilikom konkretne situacije prikupljanja takvih podataka.

Za podatke prikupljene na taj način primjenjuje se ova Politika u mjeri u kojoj su ti podaci pod našom kontrolom (primjerice, smješteni su na dijelovima kanala ili servisa kojima mi možemo pristupiti ili izmijeniti ih).

Međutim, imajte na umu da kanali i javni servisi pod kontrolom trećih strana, kao što su društvene mreže, obično imaju i vlastitu politiku obrade i zaštite osobnih podataka koja se također može primjenjivati na podatke koje nam dostavite putem njih i koja nije pod našom odgovornošću.

O politici obrade i zaštite osobnih podataka svakog takvog javnog servisa obično se možete informirati prilikom prijave na njih. Ukoliko ne pristajete na njihovu politiku i obradu zaštite osobnih podataka, nemojte nam svoje podatke dostavljati putem njih. Napominjemo da u tom slučaju postoji mogućnost da nećemo moći pružiti traženu uslugu, sklopiti ili izvršiti ugovor s Vama i slično.

Sve navedeno u poglavlju 10 ove Politike odnosi se i na kanale ili javne servise pod kontrolom trećih strana, kao što su društvene mreže, kojima upravljamo i koje održavamo u ime i za račun naših korisnika koji su od nas naručili takvu uslugu.

11. VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA


Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti na način kako je to opisano u poglavlju 1. ove Politike.
Vaša prava su:

Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao Voditelju obrade na način kako je to opisano u Poglavlju 1 ove Politike.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

Pravo na prigovor
Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

12. POVEZIVANJE VAŠIH PODATAKA


Možemo povezivati osobne podatke koje ste nam pružili na jedan način s podacima koje ste nam pružili na drugi način.

Možemo i povezivati osobne podatke koje ste nam dali izravno, s Vašim osobnim podacima sadržanim u evidencijama trećih osoba.

13. DAVANJE NA KORIŠTENJE I DIJELJENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA


Pravo pristupa Vašim osobnim podacima imaju svi naši zaposlenici i suradnici za koje je to nužno radi obavljanja naših poslovnih aktivnosti u čije svrhe se Vaši podaci prikupljaju. Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati i zaposlenici naših povezanih društava ukoliko je to nužno. U tom slučaju na Vaše podatke također se primjenjuje ova Politika.

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga te drugih usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade, u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti Voditelja obrade. Ti izvršitelji uključuju, primjerice, pružatelje tehničkih rješenja obrade podataka, pružatelje usluga dostave, davatelja usluga marketinških komunikacija, davatelja usluge fotografiranja, snimanja ili videonadzora i slično. S navedenim izvršiteljima obrade prije prosljeđivanja Vaših podataka zaključujemo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Ukoliko su Vaši podaci prikupljeni u sklopu poslovnih aktivnosti koje obavljamo u ime i za račun nekoga od naših klijenata i korisnika naših usluga (primjerice: promotivnih i marketinških aktivnosti, anketa, nagradnih natječaja i igara, organizacije poslovnih događaja i svih drugih poslovnih aktivnosti koje obavljamo po narudžbi klijenata), Vaše podatke možemo podijeliti s klijentom odnosno korisnikom koji je naručio uslugu. To ćemo činiti isključivo u nužnoj mjeri potrebnoj za obavljanje poslovnih aktivnosti s naručiteljem usluge. Pristup Vašim podacima koje smo podijelili na taj način imat će zaposlenici i suradnici naručitelja usluge i/ili s naručiteljem povezanih društava za koje je to nužno potrebno kako bi se izvršila usluga koju je naručitelj od nas naručio.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Primjerice nekada je potrebno poduzimanje zajedničkih nadzornih aktivnosti nadzornih tijela država članica ili je potrebno poduzeti radnje s ciljem naplata izrečene, a neplaćene kazne. Dakle, Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

Neki osobni podaci će možda biti pohranjeni ili obrađivani na računalima u državama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), uključujući i u Sjedinjenim Američkim Državama, koje ne nude istu razinu zaštite koja je obvezna u EGP. Takve prijenose izvršavat ćemo isključivo uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera sa svrhom osiguranja da izvršitelj(i) obrade podataka u takvim državama osiguraju razinu zaštite osobnih podataka u skladu sa standardima koji se primjenjuju u EGP-u odnosno u Hrvatskoj.

Ako se želite detaljnije informirati o okolnostima iznošenja Vaših osobnih podataka iz EGP-a (ako postoji) ili ako želite dobiti kopiju zaštitnih mjera, kontaktirajte nas kako je to opisano u Poglavlju 1.

14. KAKO ČUVAMO SIGURNOST VAŠIH PODATAKA


Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i višefaktornu autentifikaciju pristupa kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost Vaših podataka.
Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

Svi zaposlenici i suradnici Voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

15. KOLIKO DUGO ZADRŽAVAMO VAŠE PODATKE


Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

U slučaju da nas zatražite brisanje, podaci će biti obrisani odmah odnosno u najkraćem tehnički izvedivom roku, osim u slučajevima kada postoji zaprjeka za brisanje (pogledajte Poglavlje 11 ove Politike, pod „Pravo na brisanje“).

16. AŽURIRANJE OVE POLITIKE


Voditelj obrade zadržava pravo da ovu Politiku u svakom trenutku izmijeni bez prethodne najave. Trenutno važeća verzija ove Politike dostupna je na web-stranicama Voditelja obrade (www.metaloplast.com.hr) i u njegovom sjedištu, a uvijek je možete zatražiti i tako da nas kontaktirate kako je to opisano u Poglavlju 1 ove Politike.

Zadnja izmjena ove Politike: 15. lipnja 2021.