Ekspandirana PE folija i PE folija sa zračnim mjehurićima

Ekspandirana PE folija

PE folija sa zračnim mjehurićima - aero folija