PE vrećice za pakiranje u prehrambenoj industriji

PE vrećice za pakiranje mesnih proizvoda, tjestenine i sličnih prehrambenih
proizvoda različitih veličina i tiska.