PELD i PEHD ukrasne vrećice s banana ručkom

PELD i PEHD vrećice s banana ručkom, faldom na dnu i ojačanjem oko ručke
PELD i PEHD vrećice s banana ručkom i faldom na dnu
PELD i PEHD vrećice s banana ručkom i bočnim faldama
PELD i PEHD vrećice s banana ručkom
Perforirane vrećice s banana ručkom u bloku raznih boja
za korištenje u trgovini